Company

Analyst

Contacts

E-mail

Barclays

Stella Cridge

+44 (0) 20 3134 9618

Stella.Cridge@barclays.com

Alex Collins

+44 (0) 20 7773 5527

Alex.Collins@barclays.com

VTB Capital

Stanislav Bozhenko

+7 (495) 663-46-49

Stanislav.Bozhenko@vtbcapital.com

Gazprombank

Evgeniy Khilinskiy

+7 (495) 287-61-00 ext. 5-16-43

Evgeniy.Khilinskiy@gazprombank.ru

Sberbank CIB

Alexander Sychev

+ 7 (495) 933-98-86

Alexander_Sychev@sberbank-cib.ru